Kako se fuge i pukotine na podlozi mogu sanirati prema pravilima i standardima?

UZIN RR 203 and UZIN NC 182.

Pukotine i fuge moraju se zatvoriti pre postavljanja nove podne obloge. Dok su fuge namerno napravljene na površini, pukotine predstavljaju oštećenja koja mogu imati različite uzroke. Da bi se izbegle fuge i pukotine koje se vide kroz pod, moraju se zatvoriti. Kombinacija UZIN NC 182 reparaturne mase i UZIN RR 203 mosta za pukotine je proveren sistem pogodan za popravku.

Preuzimanje

Video: Kako se fuge i pukotine na podlozi mogu sanirati prema pravilima i standardima?

Galerija slika: Kako se fuge i pukotine na podlozi mogu sanirati prema pravilima i standardima?

Podovi se mogu postavljati na podloge koje sadrže fuge i pukotine ako je košuljica stabilna i sanirana sa UZIN NC 182 i UZIN RR 203 mostom za pukotine.

Valentin Zeiler
Technical services UZIN

UZIN RR 203 Crack Bridge

Fibreglass crack reinforcement fleece for repairing cracks, day joints and slight movement on different substrates

  • extremely high tensile strength
  • bridges and reinforces cracks, day joints and transitions
  • easy to apply
  • avoids the use of repair resins
  • very high strength

UZIN NC 182 NEU Cementna reparaturna masa

Otporna na vlagu, stabilna i veoma brzo sušeća masa za popravku sa ReActivate-Effect-om za sve debljine slojeva

Instalacioni sistemi za podloge, podne obloge i drvene podove

Mašine i specijalni alati za pripremu podloge i ugradnju podnih obloga

Kompletan izbor proizvoda za ugradnju, renovaciju i održavanje drvenih podova

Epoksidni podovi - strast za dizajn

Instalacioni sistemi za pločice i prirodni kamen

Alati za zidove i plafone.