Imprint

Adresa

UZIN UTZ SRBIJA DOO

Bulevar Peka Dapčevića 43
11041 Beograd
Telefon: +381 (11) 3989 044
E-mail: rs@uzin-utz.com

ZAKONSKI ZASTUPNICI

Uwe Miess direktor
Matjaž Rihtaršič direktor

MATIČNI BROJ

17406051

PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ

100301053


Odgovoran za sadržaj prema članu 55, par. 2 Međudržavnog sporazuma o radiodifuziji:

Instalacioni sistemi za podloge, podne obloge i drvene podove

Mašine i specijalni alati za pripremu podloge i ugradnju podnih obloga

Kompletan izbor proizvoda za ugradnju, renovaciju i održavanje drvenih podova

Epoksidni podovi - strast za dizajn

Instalacioni sistemi za pločice i prirodni kamen

Alati za zidove i plafone.