Konstrukcija podloge | Košuljice

Tankoslojne košuljice

Konstrukcija podloge | Košuljice

Tankoslojne košuljice

Tankoslojne košuljice

Tankoslojne košuljice su u primeni slične masama za izravnavanje. Ali zbog veće veličine zrna možete obraditi tanke košuljice veće debljine. Možete ih obraditi vezane, na razdelnom ili izolacionom sloju. Tipična upotreba je u konstrukcijama bez dovoljne visine ugradnje ili sa nedovoljno nosivosti.

Instalacioni sistemi za podloge, podne obloge i drvene podove

Mašine i specijalni alati za pripremu podloge i ugradnju podnih obloga

Kompletan izbor proizvoda za ugradnju, renovaciju i održavanje drvenih podova

Epoksidni podovi - strast za dizajn

Instalacioni sistemi za pločice i prirodni kamen

Alati za zidove i plafone.